Beställning

Tyvärr har vi för närvarandet slut på fjolårets ved så den ved vi levererar nu är huggen i fjol men kapad och kluven vinter 2020 så den bör ”mogna till sig” innan den är bra att elda.

Vår Svenska ekologisk ved är kapad och kluven i ca 33 cm längd.
Vi har fasta priser på ved med transport inom hela gamla stor-Stockholm. Veden levereras i 1,5 kubiks storsäck med kranbil eller vill du ha veden löst, mer än 10 kubik, så kommer vi med vår container och tippar av på anvisad plats.