Fakta om vedeldning

Fakta om torka, lagra och elda ved

Trädslag i Sverige

I Sverige finns det ett tjugotal inhemska trädslag. Trädslagen delas in i lövträdsarter och barrträdsarter (gran, tall och lärk) där den förstnämnda är en mycket större grupp. Det finns även ett stort antal införda trädslag finns i mer begränsade områden.

Eneriginnehåll i ved

Energinnehållet i ved varierar beroende på trädslag

30 m³ björkved motsvarar exempelvis:

 • 37 m³ al eller tall
 • 38 m³ gran
 • 39 m³ asp

Man kan även jämföra hur många kWh man får av 1 m³ ved av olika trädslag:

 • Björk: 2660 kWh/m³
 • Tall: 2341 kWh/m³
 • Gran: 2022 kWh/m³

Andra jämförelsetal:

 • 1 m³ eldningsolja EO1 =r 7 m³ blandved
 • 1 m³ briketter = 2,5 - 3 m³ torr blandved
 • 1 m³ eldningsolja = 3,17 m³ pellets
 • 1 m³ eldningsolja EO1 = 3,17 m³ pellets = 2,05 ton pellets
 • 1 ton briketter = 4 - 5 m³ torr blandved
 • 1 ton pellets = 4 - 5 m³ torr blandved

Torkning av ved

När du torkar ved är det viktigt att luftfuktigheten är rätt. Rå ved har en fukthalt om cirka 50 procent. Och för att få en torr och bra brännved ska fukthalten vara cirka 20 procent. Lufttorr ved ligger på cirka 10-15 % i april-maj för att senare gå upp till cirka 30 procent i oktober-novembet. De bästa förutsättningarna för att torka ved är när skillnad mellan vedens och luftfuktigheten är som störst. För att veden ska torka även under vintern under minusgrader då luftfuktigheten är låg krävs det normalt att det finns en fläkt när en större mängd ved ska torkas. 

Lagring av ved

Det finns många sätt att förvara och torka ved, till exempelvis stapel, luftigt vedskjul med tak, stack eller lådor. Gemensamt för alla typer av lagring är att se till att den är väl genomluftad under tak. 

Elda med ved

Genom att följa följande råd nedan bidrar du till ett mindre hälsoskadliga utsläpp i din närmiljö, bidrar till bättre klimat och din det är bättre för din plånbok.

Tänk på detta när du eldar

Säkerställ att elden får tillräckligt med luft. Detta får du genom att använda mindre stickor som är lättantändliga, tillsammans med papper. Detta gör att du får en bra glödbädd med de mindre vedträna. När det tagit fyr kan du lägga på de stora vedträna. 

Förbränning av ved

Olika trädslag brinner olika fort och kaminen normalt bra av att man blandar olika sorters ved. Eldning av enbart ett trädslag medför också sotbildning vilken sänker energiutbytet. 

Vedeldning och miljö

Eftersom ved, till skillnad från fossila bränslen, är en förnyelsebar bränslekälla är det utifrån klimatsynpunkt ett bra val. Det kräver dock att man eldar på “rätt sätt”. Genom att elda med torr ved, säkerställ förbränning i hög temperatur och med ordentlig lufttillförsel så säkerställer du att utsläppen av miljöfarliga ämnen blir så små som möjligt.

Sammanfattningsvis 

 • Välj en modern utrustning och miljögodkänd eldstad. Då minskar du skadliga utsläpp. 
 • Se till att skorstenen är hålls ren från sot samt att du har ett bra drag. 
 • Undvik att pyrelda, då minskar du risken att de bildas sot och tjäravsättningar och du håller pannan och rökgången ren.