Här hittar du svar på de vanligaste frågor

Om din fråga inte finns besvarad är du välkommen att kontakta oss via kontaktformuläret

Frågor om leverans

Veden levereras i 2 kubiks storsäck (stjälpt mått) med kranbil eller vill du ha veden löst, mer än 10 kubik, så kommer vi med vår container och tippar av på anvisad plats. Vi har fasta priser på ved med transport inom del av storstockholm, se karta.

Kranen är 15 meter och kan i den mån chauffören avgör, ställas av på önskad plats. OBSERVERA att chauffören har en professionell åsikt och bestämmer om det går att på SÄKERT sätt ställa av på önskas plats. 

Veden levereras så fort vi kan, just nu har vi ca 2 veckors leveranstid, det är ett enormt högt tryck och vi kör så fort vi kan. Veden levereras i kronologisk ordning och regionvis för en så effektiv och miljövänlig leverans som möjligt. 

Vi aviserar en dag i förväg & chauffören ringer när han närmar sig. 

Nej, har du önskemål om placering så vänligen sätt ut en skylt eller guida på telefon vid leveransen. I och med det höga trycket så har vi tyvärr inte möjlighet  att tillgodose allas önskemål om dag och tid. TACK för förståelsen.

Ja till en extrakostnad. Vänligen kontakta oss för pris & leverans.

Om du kommer till Tjusta Gård och hämtar din ved så hjälper vi dig att lasta på din släpkärra eller pickup.
Se karta.

Läs mer under sidan leveransområde.

Köp och betalning

Betalning med kort. Vi drar pengarna när veden levererats.

Allmänt om veden

Veden levereras i längder om ca 30 cm, tjockleken på vedbitarna kan variera. Veden naturtorkas till ca. 20 % fuktighetsgrad (om ej annat anges vid beställning), mögel kan framträda och är fullt naturligt och ingen fara att använda.

Typ av Ved


Björkved
Kan innehålla enstaka vedträn av andra träslag.

Blandved
Innehåller normalt 1/3 ved från lövträd och 2/3 från barrträd. Vid tillfällen kan detta variera för att kunna leverera varan.

Leveransmetod

Hämta på plats
Veden hämtas på Tjusta Gård och levereras lastad på släpvagn eller i storsäck (till en extra kostnad). Veden godkänns av köparen på plats och ingen ångerrätt gäller.

Hemleverans i storsäck:
Veden levereras i ventilerad storsäck om 2 m2 med lock av vattentätt material. Leverans sker med lastbil som lyfter av säcken med kran. Chaufförens bedömer hur och var avlastning sker, om chauffören bedömer att leveransen inte kan genomföras återgår köpet. Köpet kan ångras i upp till 14 dagar från leverans utan att speciell anlednings anges (sker skriftligen per mail till info@vedbiten.se), veden hämtas på samma adress i samma säck så snart vi har en leverans i närheten.

Hemleverans i bulk
Veden levereras i container med lastbil och tippas av på anvisad plats efter chaufförens godkännande. Köparen ska inspektera och godkänna veden innan tippning. Vid bulkförsäljning är veden inte ”rensad” och både större och mindre vedbitar kan förekomma dock är längden fortfarande 30 cm (om ej annat överenskommits). Köpet kan ångras i upp till 14 dagar från leverans utan att speciell anlednings anges (sker skriftligen per mail till info@vedbiten.se), köparen ombesörjer då att veden kan hämtas med lastväxlar-lastbil (dvs. att veden är placerad i container). Köparen är också ansvarig för att veden förvaras på ett sådant sätt att kvaliteten på veden inte försämras innan veden kan hämtas.

Övriga frågor
Har du någon mer fråga som inte finns besvara här? Tveka inte att kontakta oss! 

Frågor om ved

Har du t.ex. vedpanna och vill ha speciella längder ordnar vi det (30-60 cm bitar) med lite framförhållning. Kontakta oss i så fall! 

Bäst är att stapla veden och ha ett litet "tak" över!

Säckarna har ”tak” så dem tål att stå ute utan att veden blir blöt av regn och snö om du inte har plats. De är ventilerade så står dem bara på en SJ-pall eller liknande skadas inte veden märkbart. 

Träds storlekar (tjocklek) varierar och när man klyver ved i en stor maskin vilket innebär att veden inte går att göra mindre än vad stammen är. Vilket resulterar i att större vedbitar kan följa med. 

Skulle de större vedbitarna sorteras bort så skulle det innebära att det krävs fler resurser och således innebära dyrare ved... och den ska brinna upp, och det kommer den göra!

Ved är en naturlig produkt och en del träd ser annorlunda ut än den som vi alla kanske sett på någon mack eller matbutik. Det beror oftast på att den veden kan vara skördad i Baltikum eller Ryssland och förädlad av dem med en helt annan personalstyrka och resurser. Det är heller inte ovanligt att den veden INTE är naturtorkad utan är torkad genom en ugn. Det innebär att den normalt är torr och fin, men brinner inte alls på samma sätt som Svensk ved som fått naturtorka, det kanske inte ser så kul ut, men brinner bra och ger ett bra energivärde! 

Vår Svenska klimatsmarta ved är kapad och kluven i 30 cm längder som standard.

Blandveden, vad innehåller den?

ca 1/3 lövträd (dvs asp, björk, al)   

ca 2/3 barrträd (dvs: gran och tall) 

Det kan vara pga ett träds storlek olika fördelat då en säck är begränsad till ett visst mått, är trädet stort kan fördelningen bli annorlunda än ovan. 

Hittar du inte svaret på din fråga här?

Tveka inte att kontakta oss

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, statistik och marknadsföring