Fakta om ved

Läs mer om hur du bäst torkar, lagrar och eldar ved

Du kan också läsa mera om de olika trädslagen och hur mycket energi de ger när vi jämför dem.

Torkning av ved

När du torkar ved är det viktigt att veden förvaras på rätt sätt, dvs god luftgenomströmmning och god ventelation. Luftfuktigheten påverkar torkningsförmågan, på våren är det en lägre luftfuktighet och under hösten ökar luftfuktigheten i luften och därför ännu viktigare med en god ventilation runt veden. Rå ved har en fukthalt om cirka 50 procent, och för att få en torr och bra brännved ska fukthalten vara cirka 17 procent. Lufttorr ved ligger på cirka 10-12 % i april-maj för att senare gå upp till cirka 15-18 procent i oktober-november. De bästa förutsättningarna för att torka ved är när skillnad mellan vedens och luftfuktigheten är som störst. För att veden ska torka även under vintern under minusgrader då luftfuktigheten är låg krävs det normalt att det finns en fläkt när en större mängd ved ska torkas. Kom ihåg, god ventilation är en förutsättning och klä inte in veden i plast/pressening då det får en växthuseffekt och sämre ved.

Lagring av ved

Det finns många sätt att förvara och torka ved, till exempelvis staplad, luftigt i vedskjul eller längs en vägg med ett litet tak över samt luftspalt under så veden inte suger väta underifrån. Gemensamt för alla typer av lagring är att se till att den är väl genomluftad under tak. 

Elda med ved

Genom att följa följande råd nedan bidrar du till mindre hälsoskadliga utsläpp i din närmiljö, bidrar till bättre klimat och det är bättre för din plånbok på kuppen!.

Säkerställ att elden får tillräckligt med luft. Detta får du genom att använda mindre stickor som är lättantändliga, tillsammans med papper. Detta gör att du får en bra glödbädd med de mindre vedträna. När det tagit fyr kan du lägga på de stora vedträna. 

Olika trädslag brinner olika fort och kaminen normalt bra av att man blandar olika sorters ved. Eldning av enbart ett trädslag medför också sotbildning vilken sänker energiutbytet. 

Vedeldning och miljö

Ved till skillnad från fossila bränslen, är en förnyelsebar bränslekälla. Det är utifrån klimatsynpunkt ett bra val. Det kräver dock att man eldar på “rätt sätt”. Genom att elda med torr ved och säkerställ att du förbränner i hög temperatur och med ordentlig lufttillförsel, så säkerställer du att utsläppen av miljöfarliga ämnen blir så små som möjligt.

Sammanfattningsvis:

Välj en modern utrustning och miljögodkänd eldstad. Då minskar du skadliga utsläpp. 

Se till att skorstenen är ren från sot samt att du har ett bra drag. 

Undvik att pyrelda, då minskar du risken att de bildas sot och tjäravsättningar och du håller pannan och rökgången ren. 

Eneriginnehåll i ved

Energinnehållet i ved varierar beroende på trädslag

30 m³ björkved motsvarar

 • 37 m³ al eller tall
 • 38 m³ gran
 • 39 m³ asp

Jämförelse av kWh:

 • Björk: 2660 kWh/m³
 • Tall: 2341 kWh/m³
 • Gran: 2022 kWh/m³

Andra jämförelsestal:

 • 1 m³ eldningsolja EO1 =r 7 m³ blandved
 • 1 m³ briketter = 2,5 - 3 m³ torr blandved
 • 1 m³ eldningsolja = 3,17 m³ pellets
 • 1 m³ eldningsolja EO1 = 3,17 m³ pellets = 2,05 ton pellets
 • 1 ton briketter = 4 - 5 m³ torr blandved
 • 1 ton pellets = 4 - 5 m³ torr blandved

Bli kund redan i dag

Och få alltid 10 % rabatt

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, statistik och marknadsföring