Villkor

 

 

Vedbiten leveransvillkor för konsumenter


Allmänt om veden
Veden levereras i längder om ca 30 cm, tjockleken på vedbitarna kan variera. Veden naturtorkas till ca. 20 % fuktighetsgrad (om ej annat anges vid beställning), mögel kan framträda och är fullt naturligt och ingen fara att använda.

Typ av Ved


Björkved
Kan innehålla enstaka vedträn av andra träslag.

Blandved
Innehåller normalt 1/3 ved från lövträd och 2/3 från barrträd. Vid tillfällen kan detta variera för att kunna leverera varan.

Leveransmetod:


Hämta på plats
Veden hämtas på Tjusta Gård och levereras lastad på släpvagn eller i storsäck (till en extra kostnad). Veden godkänns av köparen på plats och ingen ångerrätt gäller.

Hemleverans i storsäck:
Veden levereras i ventilerad storsäck om 2 m2 med lock av vattentätt material. Leverans sker med lastbil som lyfter av säcken med kran. Chaufförens bedömer hur och var avlastning sker, om chauffören bedömer att leveransen inte kan genomföras återgår köpet. Köpet kan ångras i upp till 14 dagar från leverans utan att speciell anlednings anges (sker skriftligen per mail till info@vedbiten.se), veden hämtas på samma adress i samma säck så snart vi har en leverans i närheten.

Hemleverans i bulk
Veden levereras i container med lastbil och tippas av på anvisad plats efter chaufförens godkännande. Köparen ska inspektera och godkänna veden innan tippning. Vid bulkförsäljning är veden inte ”rensad” och både större och mindre vedbitar kan förekomma dock är längden fortfarande 30 cm (om ej annat överenskommits). Köpet kan ångras i upp till 14 dagar från leverans utan att speciell anlednings anges (sker skriftligen per mail till info@vedbiten.se), köparen ombesörjer då att veden kan hämtas med lastväxlar-lastbil (dvs. att veden är placerad i container). Köparen är också ansvarig för att veden förvaras på ett sådant sätt att kvaliteten på veden inte försämras innan veden kan hämtas.

Övriga frågor
Har du någon mer fråga som inte finns besvara här? Tveka inte att kontakta oss! 

Bli kund redan i dag

Och få alltid 10 % rabatt

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, statistik och marknadsföring